Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345››› of 5

LOTS from 1292 to 1332

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1322

1322
1865/90. USKUB - SKOPLJE: Impozantna zbirka od 15 maraka, ugl. različitih sa turskim žigom Skoplja izdajamo: sa godinom 81 u crnoj i plavoj boji ( Brandt IV / 20, Rašić 36 c / 36 d ), ex Hornung.
1865/90 USKUB: Impressive collection of fifteen stamps, mostly different, with Turkish Skopje cancel, we sing: with year 81 in black and blue (Brandt IV/20, Rasic 36 c/36 d), ex Hornung.
Number of visitation: 574 Please make your bid

LOT 1323

1323
1865/92. MONASTIR - BITOLJ: Impozantna zbirka od dvadeset i četiri marke,ugl. različite sa turskim žigom Bitolja sa godinom 81 u crnoj i plavoj boji ( Brandt IV / 9, Rašić 20 d / 20 e ), ex Hornung.
1865/92 MONASTIR: Impressive collection of twenty-four stamps, mostly different, with Turkish Bitolj cancel with year 81 in black and blue (Brandt IV/9, Rasic 20 d/20 e), ex Hornung.
Number of visitation: 575

LOT 1324

1324
1891. MONASTIR / TURQUIE dvokružni žig ( Rašić 20 h ) na potvrdi prijema za preporučeno pismo upućeno iz Srpskog konzulata u Bitolju za Beograd, odličan kvalitet.
1891 MONASTIR/TURQUIE bicircular cancel (Rasic 20 h) on acknowledgement of delivery for registered letter sent from Serbian consulate in Bitola to Belgrade, very fine.
Number of visitation: 574 Please make your bid

LOT 1325

1325
1892/96. USKUB I MONASTIR / TURQUIE turski žigovi na tri potvrde prijema preporučenih pisama, jedna taksirana.
1892/96 USKUB AND MONASTIR/TURQUIE Turkish cancels on three acknowledgements of delivery of registered letters, one taxed.
Number of visitation: 587 Please make your bid

LOT 1326

1326
1897. TURSKI NEGATIVNI USKUB na dop. karti iz Skoplja za Zemun, sa dolaznim žigom.
1897 TURKISH NEGATIVE USKUB on postal card from Skopje to Zemun, arr cds.
Number of visitation: 586

LOT 1327

1327
1900. SKOPJE: Telegrafska prijemnica za telegram iz Skoplja za Novu Varoš, 1901. Tugra 20 pa redovno izd. za Tursku na razglednici sa motivom tunela kod Kačanika upućenoj iz Skoplja za Štutgart, Nemačka sa železničkim turskim dvojezičnim žigom USKUB ( GARE ). 1901. Sandžak taksirana sa 10 p turskom taksenom markom sa žigom TELEGRAFSKA STANICA SKOPLJE. Retko i atraktivno, atest Novaković.
1900 SKOPJE: Telegraph receipt for telegram from Skopje to Nova Varos, 1901 Tughra 20 pa regular issue for Turkey on picture postcard with tunnel near Kacanik motif sent from Skopje to Stuttgart, Germany, with railway Turkish bilingial USKUB (GARE) cancel. 1901 Sandzak, with 10 p Turkish revenue stamp with TELEGRAFSKA STANICA SKOPLJE cancel. Rare and attractive, certificate Novakovic.
Number of visitation: 604 Please make your bid

LOT 1328

1328
1900. KEUPRULU - VELES, redak turski dvojezični žig tip I u luksuznom kvalitetu, na dop. karti iz Velesa za srpski konzulat u Solunu (Rašić 18b).
1900 KEUPRULU, rare Turkish bilingual cancel type I superb, on postal card from Veles to Serbian consulate in Thessalonica (Rasic 18b).
Number of visitation: 588 Please make your bid

LOT 1329

1329
1901. KEUPRULU - VELES, redak turski dvojezični žig tip II u luksuznom kvalitetu, na dop. karti iz Velesa za Ženevu, sa dolaznim žigom (Rašić 18c).
1901 KEUPRULU, rare Turkisg bilingual cancel type II superb, on postal card from Veles to Geneva, arr cds (Rasic 18c).
Number of visitation: 595 Please make your bid

LOT 1330

1330

1902. USKUB (GARE), turski dvojezični železnički - stanični žig u ljubičastoj boji na kolorisanoj gruserici Skoplja upućenoj za Skalsko u Bohemiji (Rašić 36h).
1902 USKUB (GARE), Turkish bilingual railway - station cancel in violet on colored picture postcard so-called "gruserica" of Skopje sent to Skalsko in Bohemia (Rasic 36h).

Number of visitation: 604

LOT 1331

1331

1906. KOMANOVA, turski dvojezični žig u luksuznom kvalitetu, u II tipu u crnoj boji, na dop. karti upućenoj iz Kumanova za Aleksinac, sa dolaznim žigom.
1906 KOMANOVA, Turkish bilingual cancel, superb, in 2nd type in black, on postal card sent from Kumanovo to Aleksinac, arr cds.

Number of visitation: 656

Page: ‹‹‹12345››› of 5

Back to INDEX page