Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹123456789 of 9

LOTS from 498 to 580

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 578

578
1945. RETKA TROBOJNA FRANKATURA, 2 × 10/1 k + 20/4 k + 30/10 k Krajolici, izdanje splitske direkcije na preporučenom pismu loko Šibenik, sa provizornim R-žigom Šibenika i oblasnom okvirnim cenzurom Br. 6 u ljubičastoj boji.
1945 RARE THREE-COLOR FRANKING, 2×10/1 k + 20/4 k + 30/10 k Landscapes, issued by Split head office on registered letter Loco Sibenik, with provisional R-cancel of Sibenik and county boxed censor mark no. 6 in violet.
Number of visitation: 1526

LOT 579

579
1945, april 19. Vojničko pismo sa položaja tenkovske brigade po oslobađanju Vinkovaca upućeno za Beograd, sa okvirnim formacijskim cenzurnim žigom u ljubičastoj boji. 1947. MEŠANA IZDANJA, 2 × 6 d Tito i 2 × 1 d Partizani na eksprespreporučenom pismu iz Beograda za Brežice, sa dolazom CERKJE OB KRKI na poleđini. 1950. MALI LOŠINJ/LUSSIN PICCOLO, dvojezični žig na preporučenom pismu za Zagreb frankiranom jugoslovenskim markama, dolaz na poleđini.
1945, April 19. Military letter from position of tank brigade after liberation of Vinkovci sent to Belgrade, with boxed formation censorship cancel in violet. 1947 MIXED ISSUES, 2×6 d Tito and 2×1 d Partisans on express-registered letter from Belgrade to Brezice, with arrival CERKJE OB KRKI cancel on back. 1950 MALI LOSINJ/LUSSIN PICCOLO, bilingual cancel on registered letter to Zagreb franked with Yugoslav stamps, arr cds.
Number of visitation: 1523 Please make your bid

LOT 580

580
**

1945. ZAGREBAČKI PROVIZORIJ, 8 x 60 k, 22 x 80 k, 15 x 160 k i 6 x 400 k, dosta raznih sitnih grešaka u pretisku, interesantan lot za istraživače. 1945. PROBOJNI PRETISAK, pojedinačna marka i dva četverca zagrebačkog provizorija.

1945 ZAGREB PROVISORIUM, 8x60 k, 22x80 k. 15x160 k and 6x400 k, many minor overprint errors, interesting lot for researchers. 1945 OFFSET OVERPRINT, separate stamp and two bloks of four Zagreb provisorium.

Number of visitation: 1438 Please make your bid

Page: ‹‹‹123456789 of 9

Back to INDEX page