Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345 of 5

LOTS from 761 to 804

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 801

801

1921. MEŠANA IZDANJA SRBIJE I SHS, 1 p + 2 × 2 p redovno izdanje za Srbiju na pelir papiru i 4 × 25 p zajedničko američko izdanje za SHS na pismu loko Novi Sad.
1921 MIXED ISSUES OF SERBIA AND SHS, 1 p + 2×2 p regular issue for Serbia on pelure paper and 4×25 p mutual American issue for SHS on letter Loco Novi Sad.

Number of visitation: 1980

LOT 802

802
1921. MEŠANI PORTO, 2 × 5 p/15 v + 7 × 20 p/15 v porto pomoćno izdanje za Sloveniju na poleđini paketske sprovodnice iz Zagreba za Čakovec za naplaćenu petodnevnu ležarinu.
1921 MIXED POSTAGE DUE, 2×5 p/15 v + 7×20 p/15 v postage due provisional issue for Slovenia on back of parcel card from Zagreb to Cakovec for paid five-day demurrage fee.
Number of visitation: 1963 Please make your bid

LOT 803

803
1922. RETKA DESTINACIJA MARIBOR - BOMBAJ, 8 × 25 p + 1 d na pismu za Indiju, marke na poleđini žigosane samo dolaznim žigom.
1922 RARE DESTINATION MARIBOR - BOMBAY, 8×25 p + 1 d on letter to India, stamps on back cancelled with only arr cds.
Number of visitation: 1972 Please make your bid

LOT 804

804
1922. IZRAZITO POMERENO ZUPČANJE. 4 × 4 d Petar, vertikalni niz sa pomerenim zupčanjem 3 mm u desno, na paketskoj sprovodnici iz Splita za Vareš Majdan, dolaz u luksuznom kvalitetu na poleđini.
1922 EXTREMELY MISPLACED PERFORATION 4×4 d Petar, vertical strip with perforation misplaced 3 mm rightwards, on parcel card from Split to Vares Majdan, arr cds superb on back.
Number of visitation: 1984

Page: ‹‹‹12345 of 5

Back to INDEX page