Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345678910111213141516››› of 16

LOTS from 82 to 240

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 192

192
*,

1912/13. SRPSKO MORE, serija od 4 razglednice, ed: Benconi, Rus, R&Ć, ratna propaganda, I-

Number of visitation: 1126

LOT 193

193
1913. USKUB 1, turski dvojezični žig u luksuznom kvalitetu upotrebljen kao žig srpske vojne pošte, na vojničkom pismu upućenom za Beograd.
1913 USKUB 1, Turkish bilingual cancel, superb, used as Serbian military post office cancel, on military letter sent to Belgrade.
Number of visitation: 1136 Please make your bid

LOT 194

194
1913. VP PRIZREN, žig vojne pošte u luksuznom kvalitetu na vojničkoj karti upućenoj sa položaja za Niš.
1913 VP PRIZREN, military post office cancel, superb, on military card sent from position to Nis.
Number of visitation: 1152 Please make your bid

LOT 195

195
RP
1915. RAZARANJE BEOGRADA I-
Number of visitation: 1382 Please make your bid

LOT 196

196
*
1915. SREĆNO SRBIJO, ENGLESKA ANTIRATNA PROPAGANDA SA SRPSKOM ZASTAVOM, I-
Number of visitation: 1401

LOT 197

197
*

1915. SRPSKO POVLAČENJE PREKO MORAVE FRANCUSKO IZDANJE I-

Number of visitation: 1395

LOT 198

198
*,
1916. MILUNKA SAVIĆ, FLORA SANDES, heroine srpske vojske u I ratu, ed: Grimaud i ed: Tuck&Sons, prva sa žigom TP 508, I-
Number of visitation: 1401

LOT 199

199
1916. SRPSKI AVIJATIČAR U AUSTRIJSKOJ AVIJACIJI, originalna fotografija prilepljena na feldpost kartu upućena iz austrijske avio trupe, letačke eskadrile 5 preko austrijske etapne pošte u Skadru za Sarajevo, sa formacijskim žigom, izuzetni ratni kuriozitet.
1916 SRPSKI AVIJATICAR U AUSTRIJSKOJ AVIJACIJI (Serbian pilot in Austrian Air force), original photo stuck on feldpost card sent from Austrian air troop, Air Escadrille 5 via Austrian Base Post Office in Scutari to Sarajevo, with formation cancel, exquisite war curiosity.
Number of visitation: 1447

LOT 200

200
1916. ZASTAVE SAVEZNIKA I SRPSKA ENGLESKA RATNA PROPAGANDA I-
Number of visitation: 1394

LOT 201

201
1917. VP BITOLJ, žig vojne pošte iz Balkanskog rata kao dolazni žig na vojničkoj karti iz Marselja, reposlatoj za Solun, sa dva dolaza VP 999 različitih datuma.
1917 VP BITOLJ, military post office cancel from Balkan War as arrival cancel on military card from Marseilles, resent to Thessalonica, two arrival VP 999 cancels with different dates.
Number of visitation: 1468 Please make your bid

Page: ‹‹‹12345678910111213141516››› of 16

Back to INDEX page