Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹1234567891011››› of 11

LOTS from 864 to 968

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 904

904
**
1923. II PORTO U LUX KVALITETU, II redovno porto izdanje, serija bez 2 d, sve vrednosti uključujući ključne u luksuznom kvalitetu.
1923 2nd POSTAGE DUE SUPERB, 2nd regular postage due issue, set without 2 d, all denominations including key superb.
Number of visitation: 1355

LOT 905

905
**
1923. KLJUČNE VREDNOSTI U LUX KVALITETU, 10 d i 50 d II porto redovno izdanje, dve od tri ključne vrednosti u luksuznom kvalitetu.
1923 KEY DENOMINATIONS SUPERB, 10 d and 50 d 2nd postage due regular issue, two out of three key denominations superb.
Number of visitation: 1353

LOT 906

906
1928. FRANKO KAO PORTO, 4 × 1 d Aleksandar, pomoćno izdanje sa pretiskom XXXX preko doplate, četverac sa ručnim žigovima T i rukopisnim LEŽARINA, na poleđini paketske sprovodnice iz Beograda za Mladenovac.
1928 DEFINITIVE AS POSTAGE DUE, 4×1 d Aleksandar, provisional issue with overprint XXXX over additional franking, block of four with hand-made T cancels and LEZARINA pen-cancel (demurrage fee), on back of parcel card from Belgrade to Mladenovac.
Number of visitation: 1397

LOT 907

907
1938/39. RETKO LINIJSKO ZUPČANJE, 50 p, dve doplatne porto marke u korist Crvenog Krsta na dve dop. karte, jedna zupčana linijski, druga češljasto.
1938/39 RARE LINE PERFORATION, 50 p, two additional postage due stamps for Red Cross on two postal cards, one with line perforation the other with comb perforation.
Number of visitation: 1362 Please make your bid

LOT 908

908
1939. ČETIRI BOJE - TRI PORTO IZDANJA, dva redovna i jedno pomoćno, na poleđini službenog sprovodnog lista iz pošte Mostar, upućenog za Strugu, žigosane službenim žigovima Pošt. telegrafske stanice Struga.
1939 FOUR COLORS - THREE POSTAGE DUE ISSUES, two regular and one provisional, on back of official parcel card from Mostar post office, sent to Struga, cancelled with postal telegraphic station Struga official cancels.
Number of visitation: 1358 Please make your bid

LOT 909

909
**
1939. SANITARNA TAKSA, sedam vrednosti od 0.10 d do 0.40 d, dvobojne - crne cifre, zupčane sa tri strane, sa par oštećenih zubaca usled teškog odvajanja maraka ovog neobičnog formata.
1939 SANITARY TAX STAMP, seven denominations from 0.10 d to 0.40 d, two-color - black figures, perforated on three sides, with several damaged perfs caused by difficult separation of stamps of this unusual format.
Number of visitation: 1343 Please make your bid

LOT 910

910
1926. ZA POPLAVLJENE (PLUSERICA), + 0.50 d na 1 1 d neupotrebljenoj dop. karti, prigodno izdanje za međunarodni saobraćaj sa doplatnim viškom u korist poplavljenih, ključna celina Kraljevine u odličnom kvalitetu.
1926 FOR THE FLOODED (STAMP WITH OVERPRINTED SURCHARGE SO-CALLED "PLUSERICA") + 0.50 d on 1 1/2 d unused postal card, commemorative issue for international traffic with surcharge For the Flooded, key stationery of Kingdom of Yugoslavia, very fine.

Number of visitation: 1320

LOT 911

911
1928. DOFRANKIRANA CELINA ZA INOSTRANSTVO, 2 × 50 p Aleksandar na 50 p dop. karti upućenoj sa terena izgradnje pruge PRIBOJ-PRIJEPOLJE preko pošte Priboj za Reichenberg, ČSR, marke poništene žigom, celina rukom.
1928 ADDITIONALLY FRANKED STATIONERY FOR INTERNATIONAL TRAFFIC, 2×50 p Aleksandar on 50 p postal card sent from construction site of PRIBOJ-PRIJEPOLJE railway via Priboj post office to Reichenberg, CSR, stamps cancelled with cancel, stationery pen cancelled.
Number of visitation: 1361 Please make your bid

LOT 912

912
1930. DIJAGONALNO POLOVLJENI PORTO, 2 d redovno porto izdanje, polovljen dijagonalno na dop. karti iz Niša za Beograd, tretiranoj kao pismo zbog prekoračenja adresnog prostora.
1930 DIAGONALLY BISECTED POSTAGE DUE, 2 d regular postage due issue, bisected diagonally on postal card from Nis to Belgrade, treated as letter because of address space extension.
Number of visitation: 1278

LOT 913

913
1938. ĆIRILO I METODIJE 2 d, prigodno izdanje dop. karte za međunarodni saobraćaj, upućena iz Donjeg Pazarišta za Aalst, Belgija.
1938 CIRILO AND METODIJE 2 d, commemorative issue postal card for international traffic, sent from Donje Pazariste to Aalst, Belgium.
Number of visitation: 1227

Page: ‹‹‹1234567891011››› of 11

Back to INDEX page