Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹123456››› of 6

LOTS from 1501 to 1552

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1531

1531
1944. VISINADA, ISTRA 50 c Vit. Emanuel, pomoćno izdanje Republike sociale na pismu za Trst.
1944 VISINADA, ISTRIA 50 c Vit. Emanuele, provisional issue Repubblica Sociale on letter to Trieste.
Number of visitation: 763 Please make your bid

LOT 1532

1532
1944. DOBRINJE/LUBIANA 1, redak žig na čekovnoj doznaci, portiranoj sa 30 c Vit. Emanuel, pomoćnim franko izdanjem nemačke uprave, upotrebljenim kao porto.
1944 DOBRINJE/LUBIANA 1, rare cancel on check form, postage due 30 c Vit. Emanuele, provisional definitive issue of German administration, used as postage due.
Number of visitation: 758

LOT 1533

1533

1944. FRANKO KAO PORTO 10 c pomoćno izdanje nemačke uprave + 2 x 25 c italijansko porto redovno izdanje na poleđini čekovne doznake sa žigom RAKEK.
1944 DEFINITIVE AS POSTAGE DUE 10 c provisional issue of German administration + 2x25 c Italian postage due reguslar isue on back of check form with RAKEK cancel.

Number of visitation: 766

LOT 1534

1534
**
1944. TIPIČNA GREŠKA-SMEĐA TAČKA NA NEBU, 5 Lit Predeli, reka Krka, izdanje nemačke uprave.
1944 TYPICAL ERROR - BROWN DOT IN THE SKY, 5 Lit Landscapes, the river Krka, German administration issue.
Number of visitation: 716

LOT 1535

1535
1944. LAIBACH, TRI RAZLIČITA PORTIRANJA na tri čekovne doznake 40 c, 2 x 40 c i 20 c + 40 c, sve sa žigom iz italijanskog perioda.
1944 LAIBACH, THREE DIFFERENT POSTAGE DUE on three check forms 40 c, 2x40 c and 20 c + 40 c, all with cancel from Italian period.
Number of visitation: 711 Please make your bid

LOT 1536

1536

1944. ITALIJANSKA CELINA SA PRETISKOM PROVINZ LAIBACH 75 C, odličan kvalitet.

1944 ITALIAN STATIONERY 75 C WITH PROVINZ LAIBACH OVERPRINT very fine.

Number of visitation: 716 Please make your bid

LOT 1537

1537
1944. ITALIJANSKA CELINA SA PRETISKOM PROVINZ LAIBACH 50 C, odličan kvalitet.
1944 ITALIAN STATIONERY 50 C WITH PROVINZ LAIBACH OVERPRINT very fine.
Number of visitation: 698 Please make your bid

LOT 1538

1538
*
1944. DUPLI PRETISAK NA KLJUČNOJ MARCI 50 L, dodatno pretisak je drastično pomeren na gore i veoma je redak na ovoj marci. Prilika za specijaliste, odličan kvalitet.
1944 DOUBLE OVERPRINT ON KEY STAMP 50 L, in addtion overprint is drastically misplaced upwards and it is very rare on this stamp. Opportunity for specialists, very fine.
Number of visitation: 684 Please make your bid

LOT 1539

1539
1944. EXPRESS PREPORUČENO PISMO ODGOVARAJUĆE MEŠANE FRANKATURE 25 c, 1 L i 2,55 L sa pretiskom LAIBACH i 1 L bez pretiska odgovarajuća frankatura za preporuku druge stope težine i express marka 1,25 L sa pretiskom za express tarifu, iz Ljubljane za Assling sa crvenom Nemačkom cenzurom. Retka ispravna frankatura za expresso rukovanje.
1944 EXPRESS REGISTERED LETTER APPROPRIATE MIXED FRANKING 25 c, 1 L and 2.55 L with LAIBACH overprint and 1 L without overprint appropriate franking for registration second weight tier and express stamp 1.25 L with overprint for express tariff, from Ljubljana to Assling with German censor mark in red. Rare correct franking for express handling.
Number of visitation: 734 Please make your bid

LOT 1540

1540
**
1945. ZASLUŽNI LJUDI KOMPLETNA SERIJA U SUTISKU, 6 vr u tamnosmedjoj boji bez falca Mi I/VI BZD.
1945 IMPORTANT PEOPLE COMPLETE SET IN SE-TENANT, 6 vr in dark-brown without hinge Mi I/VI BZD.
Number of visitation: 741

Page: ‹‹‹123456››› of 6

Back to INDEX page