Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹1234››› of 4

LOTS from 377 to 412

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 387

387
1915. BUNAR - SRESKA POŠTA (kod Jagodine), ilustrovana ratna karta poslata za Veles.
1915 BUNAR - SRESKA POSTA (near Jagodina) (county post office) illustrated was card sent to Veles.
Number of visitation: 943

LOT 388

388

1915. KARTA 5 P KRALJ PETAR NA BOJIŠTU UPUĆENA IZ VRNJCA ZA NIŠ, pred početak povlačenja za Albaniju sa atraktivnom cenzurom "Video Vojni Cenzor Dragutin V. Godjevac", atestirana.

Number of visitation: 948

LOT 389

389
1916. KARTA SRPSKIH RATNIKA - ASPIOTIS: izdanje upućena iz Matijeva (Matifu) za Drinsku bolničarsku četu na Krfu readresirano za Bordo. Karta je poslata iz bolnice srpskom djaku kome je prosledjena za Francusku.
1916 SERBIAN WARRIORS CARD - ASPIOTIS issue sent from Matijevo (Matifu) to Drina medical unit in Corfu readdressed to Bordeaux. Card was sent from hospital to Serbian student and forwarded to France.
Number of visitation: 882 Please make your bid

LOT 390

390
*
1916. ZASTAVE SAVEZNIKA UKLJUČUJUĆI I SRPSKU, FRANCUSKO IZDANJE, I-
Number of visitation: 936

LOT 391

391

1916. Vojničko pismo pilota u francuskoj avijaciji pri srpskoj armiji upućeno sa fronta za Pariz preko francuskog trezora TP 504 sa formacijskim žigom AVIATION FRANCAISE / DE L` ARMEE SERBE u ljubičastoj boji.
1916 Military letter sent by pilot in French Air Force at Serbian Army  from battlefield to Paris via French vault TP 504 with formation AVIATION FRANCAISE/DE L'ARMEE SERBE cancel in violet.

Number of visitation: 866 Please make your bid

LOT 392

392
1916/17. TRI VOJNIČKE KARTE UPUĆENE SA I IZ KRFA: sve sa odgovarajućim vojnim poštama Ministarskom poštanskom stanicom i jedna sa žigom POSTES SERBES. Interesantan izbor za istraživača.
1916/17 THREE MILITARY CARDS SENT FROM CORFU: all with appropriate military post office cancels ministerial postal station and one with postes serbes cancel. Interesting choice for researchers.
Number of visitation: 872 Please make your bid

LOT 393

393
1916. FORMACIJSKI ŽIG SRPSKE AVIJACIJE PRI SEKTORU 504 : pismo preko Tresor et Postes 504 pismo sa kompletnim sadržajem za Pariz i sa žigom AERONAUTIQE - ARMEE SERBES. Dobar kvalitet.
1916 FORMATION CANCEL OF SERBIAN AIR FORCE AT SECTOR 504: letter via Tresor et Postes 504, letter with complete content to Paris with AERONAUTIQE - ARMEE SERBES cancel. Fine.
Number of visitation: 866 Please make your bid

LOT 394

394
*
1917. BROD SA SAVEZNIČKIM ZASTAVAMA UKLJUČUJUĆI I SRPSKU, ITALIJANSKO IZDANJE, I-
Number of visitation: 892

LOT 395

395
*
1917. ZASTAVE SAVEZNIKA UKLJUČUJUĆI I SRPSKU, FRANCUSKO IZDANJE, I-
Number of visitation: 901

LOT 396

396
*
1917. ZASTAVE SAVEZNIKA UKLJUČUJUĆI I SRPSKU " ZA SLOBODU " AMERIČKO IZDANJE, I-
Number of visitation: 892

Page: ‹‹‹1234››› of 4

Back to INDEX page