Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345678››› of 8

LOTS from 79 to 153

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 99

99
*,**

1880. Milan 50 p četverac GUMIRAN I SA LICA, u vrlo retkoj živo ljubičastoj boji, poznata su samo nekoliko ovakvih četverca. Dobar kvalitet.
1880 Milan 50 p block of four GUMMED ON FACE SIDE too, in very rare flesh violet color, only few such block of four known. Fine.

Number of visitation: 1874 Please make your bid

LOT 100

100
1919. FISKALNA UPOTREBA FRANKO MARAKA NA DOKUMENTU (KVITA) PAR 5 P SA RUKOPISNIM PONIŠTAVANJEM: 7/6 1881, potvrda za pozajmicu na 12 dukata. Ove marke su kao taksene marke bile kratko vreme u upotrebi, dobar kvalitet.
1919 FISCAL USE OF DEFINITIVE STAMPS ON DOCUMENT (KVITA) PAIR 5 P WITH PEN CANCEL: 7/6 1881, receipt for loan on 12 ducats. These stamps were in use as revenue stamps for very short period, fine.
Number of visitation: 1869

LOT 101

101
1882/1919. TRI IZDANJA, MARKE OD 10 p, JEDNO PREPORUČENO IZ SKOPLJA SA TROJCEM 10 p i VOJNOM CENZUROM dva sa solo frankaturama.
1882/1919 THREE ISSUES OF 10 P STAMP ONE REGISTERED FROM SKOPJE WITH STRIP OF THREE 10 P AND MILITARY CENSOR MARK.
Number of visitation: 1838

LOT 102

102

1882. RUČNO PONIŠTAVANJE - PARAĆIN : (sa datumom) preporučeno pismo poslato za Beograd sa odgovarajućom frankaturom 30 p I stopa težine i preporuka, bug preko pisma, dolazni žig na poledjini.
1882 MANUSCRIPT CANSELATION PARACIN: letter sent 10. maj to Belgrade with to 10 para and 20 p rate for registered letter,  crease over letter, Belgrade arrival postmark CDS on back.

Number of visitation: 1825 Please make your bid

LOT 103

103
1882. Novine "EPA" poslate iz Beograda za Karlovac. Ispravno frankirane sa markom od 5 p izdata 1880. Na prednjoj strani novina je rukopisna adresa. Poznato je manje od 10 primeraka novina sa ovim frankiranjem.
1882 Newspapers " EPA " sent from Belgrade to Karlovac. Correctly franked with 5 para stamp issued 1880. On newspaper front is manuscript of receiver address. Less than 10 newspapers with franking of this issue are known.
Number of visitation: 1861

LOT 104

104
1882. Preporučeno pismo na povratni recepis poslato iz Vranja za Ćupriju sa tarifom 10 p za prvu stopu težine 20 p za preporuku i 20 p za povratni recepis. Ispravno frankirano mešanom frankaturom sa ukupno 50 p. Tri žiga Vranja u odličnom kvalitetu.
1882 Registered letter with advice of delivery sent from Vranje to Cupria. 10 para for 1st weight tier + 20 para for registration + 20 para for advice of delivery. Correctly franked with 10 para + 2 x 20 para = 50 para stamps.
Number of visitation: 1831

LOT 105

105

1882. Privatno pismo iz male pošte Kožetin, kasnije nazvane Aleksandrovac - Župski, pismo poslato iz pošte Brus iz perioda kada pošta u Kužetinu još nije otvorena ( u kasnom periodu 1882. ). Oba gradića blizu Kruševca su imala minimalni protok pošte pa se smatraju retkostima poštanske istorije. Pismo prve stope težine ispravno frankirano sa 3 + 5 p za Beograd.

1882 Private letter wrote in Kozetin, later Aleksandrovac - Zupski, bud sent from post office Brus before the post office Kozetin was opened later in 1882. Both places are very small towns near Krusevac. 1st weight tier correctly franked with 5 + 5 para = 10 para, stamps.

Number of visitation: 1119

LOT 106

106
1883. RUČNO PONIŠTAVANJE BRZAN: pismo poslato za Beograd dolaz na poledjini, marka od 50 p je u redjoj ljubičasto smedjoj boji. Odgovarajuća frankatura za I stopu težine, preporuka i za povratni recepis. Veoma retka poštanska upotreba. Odličan kvalitet.
1883 BRZAN, MANUSCRIPT CANCELATION ON THE LETTER: sent to Belgrade arrival postmark on the back. 50 para stamp violet brow as registrated letter with relepod retur recepis. Very rare postal usage.
Number of visitation: 1120

LOT 107

107

1883. Preporučeno pismo loko Beograd, frankatura 10 p za drugu stopu težine i 20 para za preporuku. Ispravno frankirano sa 3 x 10 p napomena pošiljaoca u rukopisu na povratni recepis, ali pismo poslato kao obično preporučeno. U sadržaju pisma je sudska taksena marka upotrebljena prema zakonu o taksama.

1883. Preporučeno pismo loko Beograd 5 p za prvu stopu težine i 20 p za preporuku ispravno frankirano sa 5 + 20 p. Na poleđini pismo je zatvoreno crvenim voštanim žigom. Bug, inače odličan kvalitet.

1883 Registered letter in local Belgrade, 10 para for 2 nd weight tier + 20 para for recommendation. Correctly franked with 3 x 10 para. Sender manuscript annotation down left side "NA POVRATNI RECEPIS" means with advice of delivery but letter send as simple registered. Inside letter was court tax revenue stamps according to tax law. 

1883 Simple registered letter in local Belgrade, 5 para for 1 st weight tier + 20 para for recommendation . Correctly franked with 5 + 20 para. On back side letter was closed with red wax seal, crease otherwise fine.

Number of visitation: 1111

LOT 108

108
1883. Milan 4 x 5 p + 25 p na preporučenom pismu prve stope težine , nedovoljno frankiranom, 45 umesto 50 p iz Beograda za Pariz, readresovanom za Albi, sa osam francuskih žigova uključujući šest putujućih pošta. Jedino, ovakvo poznato pismo.
1883 R - letter, 1 st weight tier, sent from Belgrade to Paris, France, insuficiently franked with 45 pa stamps ( 4 x 5 pa + 25 pa the King Milan IV Obrenovich issue ). Correct tariff was 50 paras. The letter is readressed to Albi, with eight French cds. including six French travelling post office cancels: 25 pa - for a letter ( 1 st. weight tier ) incorrect tariff, 25 pa - for a registered service. The only known such franked.
Number of visitation: 1103 Please make your bid

Page: ‹‹‹12345678››› of 8

Back to INDEX page