Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 1 to 13

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1

1

1855. TURSKI NEGATIVNI ŽIG NIŠA u crnoj boji na pismu za Sarajevo u dobrom kvalitetu, veoma redak ( Rašić 22 a ).

1855 TURKISH NEGATIVE NIS CANCEL in black on letter to Sarajevo fine, very rare (Rasic 22 a).

Number of visitation: 787 Please make your bid

LOT 2

2
1861. Poštanska potvrda sa negativnim turskim žigom Niša u crnoj boji ( C&W 25 ) za Bitolj, žig Monastir u zelenoj boji ( C&W 81 ) u odličnom kvalitetu. Za izložbenu zbirku. Pripada i sakupljačkom području MAKEDONIJE.
1861 Postage receipt bearing negative seals of Nish in Black ( C&W 25 ) and Bitola ( Monastir ) in Green ( C&W 81 ) very fine for exibition collection. Belonging to collecting field MACEDONIA postal history too.
Number of visitation: 786 Please make your bid

LOT 3

3
1871. NIŠ: Preporučeno pismo iz Niša upućeno za Istanbul, frankirano sa vrlo visokih 5 piastera +10 para u dolazu sa retkim polaznim Turskim žigom Niša. Mali broj ovakvih pisama poznat. Prilika za poznavaoca pošt. istorije Srbije u otomanskom periodu. Prilika za ozbiljnog sakupljača poštanske istorije Srbije.
1871 NIS: Registered letter from Nis sent to Istanbul, franked with very high 5 piasters + 10 p in arrival with rare departure Turkish Nis cancel. Few such letters known. Opportunity for Serbian postal history in Ottoman period connoisseur. Opportunity for supreme collector of Serbian postal history.
Number of visitation: 790

LOT 4

4
1874 PIROT : Pismo iz Pirota (Sehirkoy) 2 x 10 p za Sarajevo. Izuzetno redak Turski žig Pirota (južna Srbija) samo nekoliko poznato sa ovim žigom. Retkost za vrhunskog sakupljača i izlagača. Kvalitet žiga izuzetan.
1874 PIROT: Letter from Pirot (Sehirkoy) 2x10 p to Sarajevo. Extremely rare Turkish Pirot postal cancel (South Serbia), only several known with this cancel. Rarity for supreme collector and exhibitor. Cancel quality extraordinery.
Number of visitation: 785 Please make your bid

LOT 5

5
1876. DOLAZ U NIŠ: Pismo iz Filibe ( Bugarska ), frankirano sa 3 x 10 p ( trojac ), upućeno Hristo Dulovu u Niš. Retka korespondencija u okviru otomanskog carstva za Srbiju. Prilika za istraživača destinacija.
1876 ARRIVAL TO NIS: Letter from Filibe (Bulgaria), franked with 3x10 p (strip of three) sent to Hristo Dulov in Nis. Rare correspondence in Ottoman Empire for Serbia. Opportunity for destination researcher.
Number of visitation: 791

LOT 6

6
1904. PRISTINA redak turski dvojezični žig na etno razglednici upućenoj za Požarevac. 1874. VIŠESTRUKA FRANKATURA 2 x 10 p II štampanje, zupčanje 12 na pismu za Beograd sa žigom ALEKSINAC, luksuzan kvalitet, korespondencija Valožić.
1904 PRISTINA rare Turkish bilingual cancel on ethnic picture postcard sent to Pozarevac. 1874 MULTIPLE FRANKING 2x10 p 2nd printing, perforation 12 on letter to Belgrade with ALEKSINAC cancel, Lux, Valozic correspondence.
Number of visitation: 827

LOT 7

7
1906. Turga 20 pa dop. karta upućena iz Prizrena za Konstantinopolj sa turskim dvojezičnim žigom PRIZREND ( Rašić 29 c ).
1906 Tughra 20 pa postal card sent from Prizren to Constantinople with Turkish bilingual PRIZREND cancel (Rasic 29c).
Number of visitation: 800

LOT 8

8
1911. POSETA SULTANA PRIŠTINI, BITOLJU, SKOPLJU i SOLUNU, prigodno izdanje, šest parova od 2 pa sa pet pretiska sa različitim mestima, na razglednici Konstantinopolja, sa žigom Pere.
1911 VISIT OF SULTAN TO PRISTINE, BITOLA, SKOPJE and THESSALONICA, commemorative issue, six pairs of 2 pa with five overprint with different places, on picture postcards of Constantinople, with Pera cancel.
Number of visitation: 833 Please make your bid

LOT 9

9
1850. TURSKA ADMINISTRACIJA: Tranzitno pismo iz Velesa (Makedonija tada u Turskoj) za Peštu u tranzitu upućeno preko karantina u Aleksincu sa odgovarajućim voštanim karantinskim žigom i rukopisnom manipulacijom, predato Aleksinačkoj pošti ravni žig Aleksinac. Vrlo redak primer tranzitnog saobraćaja kroz Srbiju iz perioda pre UPU. Odličan kvalitet.
1850 TURKISH ADMINISTRATION: Transit letter from Veles in Turkey to Pest, Hungary, passed through Aleksinac quarantine at entrance, with quarantine wax seal and handwritten manipulation and Aleksinac post office cancel, extremely rare example of transit mail through Serbia from period before UPU.
Number of visitation: 824 Please make your bid

LOT 10

10

1839. ZEMUNSKI KONTUMAC na pismu upućenom iz Soluna austrijskom poštom za Trst sa jednoredim žigom SALONICH, tranzitnim žigom zemunskog karantina i dolazom u crvenoj boji.

1859. PANČEVAČKI KONTUMAC, karantinski žig u crnoj boji na pismu upućenom preko austrijske pošte u Konstantinopolju, starim carigradskim putem preko Srbije za Beč i Trst, tranzit Beča i dolazni osmougaoni Trst u crvenoj boji na poleđini.

1839 ZEMUN QUARANTINE on letter sent from Thessalonica by Austrian post office to Trieste with one-line SALONICH cancel, transit Zemun quarantine cancel and arr cds in red.

1859 PANCEVACKI KONTUMAC, quarantine cancel in black on letter sent via Austrian post office in Constantinople, by old Constantinople road via Serbia to Vienna and Trieste, Vienna transit and arrival octagonal Trieste cancel in red on back.

Number of visitation: 721

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page