Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 1 to 9

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1

1
1768. SRPSKA KORESPODENCIJA U VOJVODINI U 18. VEKU: pismo iz Sombora za Beočin za jeromonaha Žaneta Starčevića, piše P. Nenad sveštenik u ime Mitropolita. Na poleđini voštani žig Mitropolita Somborskog. Srpska pisma iz ovog vremena sa teritorije Vojvodine su vrlo retka. Odličan kvalitet.
1768 SERBIAN CORRESPONDENCE IN VOJVODINA FROM 18th CENTURY: letter from Sombor to Beocin for the hieromonk Zane Starcevic, writes P. Nenad, a priest on behalf of the Metropolit. On the back, a wax seal of the Metropolit of Sombor. Serbian letters from this period from the territory of Vojvodina are very rare. Very fine.
Number of visitation: 680 Please make your bid

LOT 2

2
1788. SRPSKA KORESPODENCIJA U VOJVODINI U 18. VEKU: pismo iz Zemuna za manastir Krušedol za arhimandrita Panteliju Hranisavljevića, piše konzistor Sofronije Lazarević sa napomenom na poleđini "poslato '788. u 2.00 časa popodne... Srpska pisma iz ovog vremena sa teritorije Vojvodine su vrlo retka. Odličan kvalitet.
1788 SERBIAN CORRESPONDENCE IN VOJVODINA FROM 18th CENTURY: a letter from Zemun to the Krusedol Monastery for Archimandrite Pantelija Hranisavljevic, writes Consistor Sofronije Lazarevic with a note on the back "sent" in '788 at 2.00 pm ... Serbian letters from this period from the territory of Vojvodina are very rare. Very fine.
Number of visitation: 683

LOT 3

3
1811. Pismo poslato iz Beočina u Zemun, Sofroniju Lazareviću konzistoru (srpski opunomoćenik na teritoriji Vojvodine za građane srpske narodnosti na austrijskoj teritoriji). Vrlo rano pismo Arsenija Miloševića jeromonaha. Srpska pisma iz ovog vremena sa teritorije Vojvodine su vrlo retka. Odličan kvalitet.
1811 Letter sent from Beocin to Zemun, to Sofronije Lazarevic, Consistor (Serbian plenipotentiary on the territory of Vojvodina for citizens of Serbian nationality on Austrian territory). A very early letter from the hieromonk Arsenij Milosevic. Serbian letters from this period from the territory of Vojvodina are very rare. Very fine.
Number of visitation: 683

LOT 4

4
1819. Istorisko pismo iz manastira Hopovo sa očuvanim stilizovanim voštanim pečatom na poleđini, upućeno u Sremske Karlovce Stefanu Stratimiroviću (istoriska ličnost) Arhiepiskopu karlovačkom i cele slavijanske SERBIE i Vlaške. U unutrašnjosti rukopisna oznaka da je primljeno '819 i zavedeno. Redak istoriski dokument srpskog naroda u Vojvodini u okviru Austrije. Kao karlovački mitropolit Stratimirović je naročitu pažnju posvetio podizanju prosvetnih ustanova. Osnovao je: 1791 - 1792. godine Karlovačku gimnaziju, 1793. godine Karlovačku bogosloviju, 1797. godine Blagodejanije (kasnije Stefaneum). Osnovao je 1809. godine "Crtačku školu" pri Normalnoj školi u Karlovcima. Njegovom zaslugom osnovana je i gimnazija u Novom Sadu 1810. godine.Mitropolit Stefan Stratimirovićje krajem 18. veka postao SLOBODNI ZIDAR. Stupio je u masonsku ložu "Vigilantia", u Osijeku, kao krušedolski arhimandrit. Stefan je bio jedan od preteča masonerije u Srbiji.
1819 Historic letter from the Hopovo monastery with a preserved stylized wax seal on the back, sent to Sremske Karlovce to Stefan Stratimirovic (historical figure) to the Archbishop of Karlovac and the whole of Slavic SERBIA and Wallachia. Inside the handwritten mark that it was received '819 and registered. A rare historical document of the Serbian people in Vojvodina within Austria. As the Metropolitan of Karlovac, Stratimirovic paid special attention to the construction of educational institutions. He founded: in 1791 - 1792 Karlovac High School, in 1793 Karlovac Theological Seminary, in 1797 "Blagodejanije" (later Stefaneum). In 1809, he founded the "Drawing School" at the normal School in Karlovac. Thanks to him, the high school in Novi Sad was founded in 1810. At the end of the 18th century, Metropolitan Stefan Stratimirovic became a Freemason. He entered the Masonic Lodge "Vigilantia", in Osijek, as the Archimandrite of Krusedol. Stefan was one of the forerunners of Freemasonry in Serbia.
Number of visitation: 693 Please make your bid

LOT 5

5

1841. BELGRAD, DATUM GORE, ZEMUNSKI KARANTIN pismo iz Beograda za Peštu upućeno preko austrijske konzularne pošte, prošlo zemunski karantin, sa veoma retkim dvoredim žigom BELGRAD, datum gore, jednokružnim crnim i crvenim voštanim žigovima zemunskog kontumaca i delom dolaznog žiga, rukopisne poštarine 14 (krajcara) drugi mesec rada konzularne pošte.
1841 BELGRAD, DATE ON THE TOP ZEMUN QUARANTINE, letter from Belgrade to Pest sent via Austrian Consular post office, passed Zemun quarantine, with very rare two-line BELGRAD cancel, date on top, circular black and red wax seals of Zemun quarantine and part of arrival cancel, handwritten postage 14 (Kreutzer) second month of Consular post office work.

Number of visitation: 631

LOT 6

6

1849. KARANTINSKO PISMO PREKO KARANTINA ALEKSINAC: pismo upućeno iz Turske za Deligrad, zaustavljeno u karantinskoj stanici Aleksanac, dimljeno i tretirano protiv širenja kolere, sa retkim karantinskim ovalnim crnim žigom. Pomenut kod Kardoša u knjizi. Odličan kvalitet
1849 QUARANTINE LETTER THROUGH QUARANTINE ALEKSINAC: letter sent from Turkey for Deligrad, stopped at the quarantine station Aleksanac, smoked and treated against the spread of cholera, with a rare quarantine oval black mark. Mentioned by Kardoš in his book. Very fine.

Number of visitation: 630

LOT 7

7
1850. SRPSKI KARANTIN: Tranzitno pismo iz Velesa (Makedonija tada u Turskoj) za Peštu u tranzitu upućeno preko SRPSKOG KARANTINA u Aleksincu sa odgovarajućim voštanim karantinskim žigom i rukopisnom manipulacijom, predato Aleksinačkoj pošti ravni žig Aleksinac. Vrlo redak primer tranzitnog saobraćaja kroz Srbiju iz perioda pre UPU. Odličan kvalitet.
1850 SERBIA'S QUARANTINE: Transit letter from Veles TURKISH ADMINISTRATION to Pest, Hungary, passed through SERBIAN Aleksinac quarantine at entrance, with quarantine wax seal and handwritten manipulation and Aleksinac post office cancel, extremely rare example of transit mail through Serbia from period before UPU.
Number of visitation: 644

LOT 8

8

1861. TURSKI NIŠ: Poštanska potvrda sa negativnim turskim žigom Niša u crnoj boji ( C&W 25 ) za Bitolj, žig Monastir u zelenoj boji ( C&W 81 ) u odličnom kvalitetu. Za izložbenu zbirku. Pripada i sakupljačkom području Srbije i Makedonije.
1861 TURKISH NIS: Postage receipt bearing negative seals of Nish in Black ( C&W 25 ) and Bitola ( Monastir ) in Green ( C&W 81 ) very fine for exibition collection. Belonging to collecting field MACEDONIA postal history too.

Number of visitation: 486

LOT 9

9
1874 PIROT : Pismo iz Pirota (Sehirkoy) 2 x 10 p za Sarajevo. Izuzetno redak Turski žig Pirota (južna Srbija) samo nekoliko poznato sa ovim žigom. Retkost za vrhunskog sakupljača i izlagača. Kvalitet žiga izuzetan.
1874 PIROT: Letter from Pirot (Sehirkoy) 2x10 p to Sarajevo. Extremely rare Turkish Pirot postal cancel (South Serbia), only several known with this cancel. Rarity for supreme collector and exhibitor. Cancel quality extraordinery.
Number of visitation: 489

Back to INDEX page