Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 1138 to 1144

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1138

1138
1901. YENI VAROCHE, turski dvokružni zig sa imenom i SENIZA, turski dvojezični žig tipa I sa šestoredim datumom-neregistrovanim kod Rašića, oba na pismu iz Nove Varoši preko Sjenice za Plevlje, izuzetno retka unutar sandžačka korespondencija u odličnom kvalitetu (Rašić 40b i 34).
1901 YENI VAROCHE, Turkish bicircular cancel with name and SENIZA, Turkish bilingual cancel type I with six-line date - unregistered by Rasic, both on letter from Nova Varos via Sjenica to Plevlje, extremely rare inner Sanjak correspondence, very fine (Rasic 40b and 34).
Number of visitation: 370 Please make your bid

LOT 1139

1139
1906. PRIBOY veoma redak turski dvojezični žig u crnoj boji u odličnom kvalitetu, na razglednici iz Sandžaka za Sarajevo (Rašić 27a).
1906 PRIBOY very rare Turkish bilingual cancel in black very fine, on picture postcard from Sandjak to Sarajevo (Rasic 27a).
Number of visitation: 362 Please make your bid

LOT 1140

1140
1906. FELDPOST - EXPOSITUR Ni 1 / PLEVLJE žig austrijske pošte u Sandžaku na razglednici Plevlja frankiranoj sa 10 h Grb i upućenoj za Beč, odličan kvalitet žiga.
1906 FELDPOST-EXPOSITUR No 1/PLEVLJE Austrian post office in Sandzak cancel on Plevlja picture postcard franked with 10 h Coat of Arms and sent to Vienna, cancel very fine.
Number of visitation: 381

LOT 1141

1141
1907. PRIBOY, veoma redak turski dvojezični žig u odličnom kvalitetu na razglednici Priboja upućenoj iz Sandžaka za Prag (Rašić 27a).
1907 PRIBOY, very rare Turkish bilingual cancel very fine on Priboj picture postcard sent from Sandjak to Prague (Rasic 27a).
Number of visitation: 407 Please make your bid

LOT 1142

1142
1910. MEŠANA FRANKATURA: TURSKI PRIBOJ: Turga 1 pi na pismu poslatom iz Priboja na Sandžaku za Sarajevo, odgovarajuća tarifa za pismo u domaćem saobraćaju, refrankirano u pograničnoj pošti Uvac sa 2 x 5 h krajobrazi, takođe odgovarajućoj tarifi za domaći saobraćaj u austrijskoj Bosni, izuzetan kuriozitet za sakupljače Bosne i Sandžaka, moguće i unikat, foto atest Veličković. Odličan kvalitet.
1910 MIXED FRANKING: TURKISH PRIBOJ: Tughra 1 pi on letter sent from Priboj in Sandzak to Sarajevo, appropriate tariff for letter in domestic traffic, refranked in Uvac border post office with 2x5 h Landscapes, also appropriate tariff for domestic traffic in Austrian Bosnia, exquisite curiosity for Bosnia and Sandzak collectors, probably unique, photo certificate Velickovic. Very fine.
Number of visitation: 373 Please make your bid

LOT 1143

1143
1912. YENI-VAROCHE i SENITZE, veoma retki turski dvojezični žigovi u II tipu, oba na dop. karti iz Nove Varoši preko Sjenice, takođe u Sandžaku, za Skoplje (Rašić 40c i 34c).
1912 YENI-VAROCHE and SENITZE, very rare Turkish bilingual cancels in 2nd type, both on postal card from Nova Varos via Sjenica, also in Sanjak, to Skopje (Rasic 40c and 34c).
Number of visitation: 400 Please make your bid

LOT 1144

1144
*
1917. Metalka, Sandzak RP, I-
Number of visitation: 369

Back to INDEX page