Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 255 to 261

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 255

255
1920, januar. TEMIŠVARSKI PROVIZORIJ UPOTREBLJEN U BAČKOJ, 50/20 f Karlo, lokalno pomoćno izdanje za Temišvar, na pismu iz Sente za Beograd, sa mađarskim tipom žiga ZENTA i dolazom.
1920, January. TEMESVAR PROVISORIUM USED IN BACKA, 50/20 f Karl, local provisional issue for Temesvar, on letter from Senta to Belgrade, with Hungarian type of ZENTA cancel and arr cds.
Number of visitation: 621

LOT 256

256
*,**
1919. SOMBORSKI PROVIZORIJ, dvadeset različitih vrednosti, mađarska franko, novinska, ekspres i porto izdanja sa ručnim pretiskom državnog grba u crnoj boji, lokalno izdanje za Sombor.
1919 SOMBOR PROVISORIUM, twenty different denominations, Hungarian definitive, newspaper, express and postage due issues with hand-made overprint of state coat of arms in black, local issue for Sombor.
Number of visitation: 631

LOT 257

257
**
1919. PANČEVAČKI PROVIZORIJ, četrnaest različitih vrednosti, mađarska franko i novinska izdanja sa ručnim pretiskom državnog grba u crnoj boji, lokalno izdanje za Pančevo.
1919 PANCEVO PROVISORIUM, fourteen different denominations, Hungarian definitive and newspaper issues with hand-made overprint of state coat of arms in black, local issue for Pancevo.
Number of visitation: 623 Please make your bid

LOT 258

258
**

1919. PANČEVAČKI  PROVIZORIJ, sedam vrednosti, mađarska redovna izdanja, sve sa pretiskom državnog grba i nove vrednosti u austrijskoj valuti u crvenoj boji.
1919 PANCEVO PROVISORIUM, seven denominations, Hungarian regular issues, all with state coat of arms overprint and new value in Austrian currency in red.

Number of visitation: 626 Please make your bid

LOT 259

259
1919. ADANSKI PROVIZORIJ NA PISMU, devetnaest različitih vrednosti, mađarska franko, novinska, ekspres i porto izdanja sa ručnim pretiskom državnog grba u crnoj boji, lokalno izdanje za Adu, na ekspresnom pismu iz Pančeva za Temišvar, sa dve srpske cenzure, okvirnom numeričkom i dolaznom temišvarskom, foto atest Flasch.
1919 ADJANSKI PROVISORIUM ON LETTER, nineteen different denominations, Hungarian definitive, newspaper, express and postage due issues with hand-made overprint of state coat of arms in black, local issue for Ada, on express letter from Pancevo to Temesvar, with two Serbian censor marks, boxed numerical and arrival Temesvar, photo certificate Flasch.
Number of visitation: 635

LOT 260

260
*,**
1919. ADANSKI PROVIZORIJ, četrnaest različitih vrednosti, mađarska franko, novinska i porto izdanja sa ručnim pretiskom državnog grba u crnoj boji, lokalno izdanje za Adu.
1919 ADJANSKI PROVISORIUM, fourteen different denominations, Hungarian definitive, newspaper and postage due issues with hand-made overprint of state coat of arms in black, local issue for Ada.
Number of visitation: 632

LOT 261

261
**

1919. FEHERTEMLOMSKI PROVIZORIJ, 6 f, 10 f, 12 f mađarski porto - crvene brojke, sve sa jednoredim kosim ručnim pretiskom FRANKO u crnoj boji, lokalno pomoćno izdanje za Belu Crkvu.
1919 FEHERTEMLOM PROVISORIUM, 6 f, 10 f, 12 f Hungarian postage due - red figures, all with one-line slanting hand-made overprint FRANKO in black, local provisional issue for Bela Crkva.

Number of visitation: 638

Back to INDEX page