Search by keywords

Search by lot number

Page: 123››› of 3

LOTS from 259 to 279

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 259

259
1943. DOP. KARTA U AVIO SAOBRA?AJU, 0.50 d + 4 d Manastiri na 1.50 d Vuk, dop. karti upu?enoj avionom iz Bele Crkve za Lansberg, Nema?ka, blago savijena, sa dolaznom cenzurom.
1943 POSTAL CARD IN AIRMAIL TRAFFIC, 0.50 d + 4 d Monasteries on 1.50 d Vuk, postal card sent by plane from Bela Crkva to Landsberg, Germany, gently folded, arr cds.
Number of visitation: 282 Please make your bid

LOT 260

260
1943. VINJETA na originalnom kovertu sa žigom ministarstva PTT Srbije adresovanim na Cukovac Stojana sa retkom vinjetom depoa poštanskih maraka na pole?ini, interesantan ratni kuriozitet.
1943 VIGNETE on original cover with Ministry of Serbian Post cancel, addressed to Cukovic Stojan with postal stamps depot rare vignette on back, interesting war curiosity.
Number of visitation: 284 Please make your bid

LOT 261

261
,
1943. VIŠESTRUKA FRANKATURA, 2 × 4 d Manastiri na avio pismu iz Pan?eva za Be?, sa dolaznim cenzurama i banderolom.
Number of visitation: 279 Please make your bid

LOT 262

262
,
1943. RETKA 14 d AVIO FRANKATURA, 2 d + 12 d Manastiri na preporu?enom pismu upu?enom avionom iz Beograda za Be?, sa dolaznim žigom, cenzurama i banderolom.
Number of visitation: 236 Please make your bid

LOT 263

263
1943. ISPRAVNO UPOTREBLJENI PORTO, 2 d redovno porto izdanje na nedovoljno frankiranom pismu iz Obrenovca za POST RESTANTE, Beograd, sa propagandnim žigom RED-ŽIVOT/NERED-SMRT u karminskoj boji, pismo je ispravno frankirano, ali pošiljaoc nije stavio 1 dinar dofrankaturu za post restante adresu, redak ratni kuriozitet.
Number of visitation: 239 Please make your bid

LOT 264

264
**
1943. TIPI?NA GREŠKA - BELA CRTA, 2 d Za postradale, horizontalni par, leva marka sa tipi?nom greškom, pozicije 45 i 46 u tabaku.
Number of visitation: 242 Please make your bid

LOT 265

265
1944. EKSPRES PREPORU?ENA DOP. KARTA, 1.50 d Vuk, dop. karta upu?ena ekspres preporu?eno iz Aleksinca za Bosenheim, Nema?ka, sa dolaznom cenzurom, skinuta dofrankatura.
Number of visitation: 241 Please make your bid

LOT 266

266
1944. PREPORU?ENA DOP. KARTA U DOMA?EM SAOBRA?AJU, 7 d Manastiri na 1.50 d dop. karti upu?enoj preporu?eno iz Beograda za Bor, dolaz na pole?ini.
Number of visitation: 241 Please make your bid

LOT 267

267
1941. MALA ZBIRKA RAZLI?ITIH ZAROBLJENI?KIH PISAMA I KARATA upu?enih iz ma?arskog Novog Sada za Oflag XIII B, tri povratne karte, dva povratna pisma i jedna ma?arska celina, ?etiri upu?ene preporu?eno.
Number of visitation: 241 Please make your bid

LOT 268

268
1943. Crkvena taksa Srpske pravoslavne eparhije u Ba?koj, okupaciono ma?arsko izd. 2 x 20 f + 1 p + 5 p + 10 p i ma?arska državna taksa 5 f + 10 f + 1 p + 5 p na dokumentu, žigosane žigom Srpske pravoslavne opštine u Somboru, odli?an kvalitet. 1943. Crkvena taksa Srpske pravoslavne eparhije u Ba?koj, okupaciono ma?arsko izd. 2 f + 5 f + 10 f + 20 f i 2 x 4 f ma?arska državna taksa na priznanici, žigosane žigom Srpske pravoslavne opštine u Somboru, odli?an kvalitet. 1952. Crkvena taksa Srpske pravoslavne crkve 4 x 20 d pomo?no izd. sa pretiskom 1946 na mati?nom listu ro?enih, žigosane žigom Srpske pravoslavne opštine u Somboru. 1943 Serbian Orthodox Eparchy in Backa church tax, occupational Hungarian issue 2x20 f + 1 p + 5 p + 10 p and Hungarian state tax 5 f + 10 f + 1 p + 5 p on document, with Serbian Orthodox municipality in Sombor cancel, very fine.
1943 Serbian Orthodox Eparchy in Backa church tax, occupational Hungarian issue 2 f + 5 f + 10 f + 20 f and 2x4 f Hungarian state tax on receipt, with Serbian Orthodox municipality in Sombor cancel, very fine. 1952 Serbian Orthodox Church tax 4x20 d provisional issue with overprint 1946 on birth certificate, with Serbian Orthodox municipality in Sombor cancel.

Number of visitation: 242 Please make your bid

Page: 123››› of 3

Back to INDEX page