Search by keywords

Search by lot number

Page: 1234567891011››› of 11

LOTS from 528 to 635

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 528

528
(*)
1944. ČETNIČKI POKRET, kompletna serija uključujući porto na originalnom papiru bez gume. I štampanje koje je upalo u reku i ceo tiraž je bez gume odličan kvalitet.
1944 CHETNIKS' MOVEMENT, complete set including postage due on original paper without gum. First printing folen in river and complete issue was without gum. Very fine.
Number of visitation: 1118

LOT 529

529
*

1944. ČETNIČKI POKRET, 2. štampanje u Madjarskoj kompletna serija uključujući porto na originlnom papiru sa gumom.odličan kvalitet.
1944 CHETNIKS' MOVEMENT, second printing made in Hungary complete set including postage due on original paper with gum. Very fine.

Number of visitation: 1084

LOT 530

530
1941. UŽIČKA REPUBLIKA, PUTOVALA CELINA, 1 d Petar, dop. karta Srbije sa zelenom mrežom, sa pretiskom u ljubičastoj boji, poništena žigom NO UŽICE u karminskoj boji, adresa grubo izbrisana.
1941 UZICE REPUBLIC, MAILED STATIONERY, 1 d Petar, Serbian postal card with green burelage, with overprint in violet, with cancel NO UŽICE in carmine, address deleted.
Number of visitation: 1209

LOT 531

531
1944. SENTA, PROVIZORIJ 2 x 10 / 2 f porto sa ukošenom i pomerenom mrežom i 3 x 1 f + 3 f + 4 f sa crvenim žigom. Porto marka u paru SA MREŽEM izuzetna retkost.
1944 SENTA, PROVISORIUM 2x10/2 f postage due with slanting and misplaced burelage and 3x1 f + 3 f + 4 f with cancel in red. Postage due in pair with red buralage extrem rarity.
Number of visitation: 1228

LOT 532

532
1945. SENTA : FORMACIJSKI LJUBIČASTI ŽIG VOJNA CENZURA KOMANDE MESTA SENTA: Poštanski žig u crnoj boji Senta 24. IX. Interesantno za specijalne sakupljače ovog područja.
1945 SENTA formation cancel in violet VOJNA CENZURA KOMANDE MESTA SENTA (SENTA HEADQUARTERS MILITARY CENSOR MARK). Postal cancel Senta 24. IX. in black. Interesting for special collectors of this area.
Number of visitation: 1225

LOT 533

533
1945. VOJNA DOPISNICA - REDAK FORMULAR , štab XVII udarne brigade sa crvenom rukopisnom cenzurom za Mladenovac. Retka prilika za sakuljača ove oblasti, odličan kvalitet.
1945 MILITARY POSTAL CARD - RARE FORM, 17th Storm Brigade Headquarters with red handwritten censor mark to Mladenovac. Rare opportunity for this area collectors, very fine.
Number of visitation: 1262

LOT 534

534

1945. REDAK FORMULAR VOJNA DOPISNICA SA POŠTANSKIM ŽIGOVIMA JAJCE I PANČEVO, sa ljubičastom beogradskom cenzurom. Ovako upotrebljenih formulara je poznat vrlo mali broj. Odličan kvalitet.
1945 RARE FORM MILITARY POSTAL CARD WITH POSTAL CANCELS JAJCE AND PANCEVO, with Belgrade censor mark in violet. Such used forms only several are known. Very fine.

Number of visitation: 1242

LOT 535

535
1945. KARTA IZ MITROVICE SA FORMACIJSKIM ŽIGOM FRUŠKA GORA SA LJUBIČASTOM CENZUROM I DOLAZNIM ŽIGOM, poslata iz Venca u Ilandžu u Banatu. Šalje vojno lice iz Iriga u Sremu.
1945 CARD FROM MITROVICA WITH FORMATION FRUSKA GORA CANCEL WITH CENSOR MARK IN VIOLET AND ARR CDS, sent from Venac to Ilandza in Banat. Sent by soldier from Irig in Srem.
Number of visitation: 1228 Please make your bid

LOT 536

536
1945. MADJARSKA RAZGLEDNICA NOVOG SADA SA PROVIZORNIM IZDANJEM SA PRETISKOM DFJ SA ŽIGOM NOVI SAD, ispravna frankatura 3 + 2 okupaciona dinara, upućena za Suboticu. Odličan kvalitet.
1945 HUNGARIAN NOVI SAD PICTURE POSTCARD WITH PROVISIONAL ISSUE WITH DFJ OVERPRINT AND NOVI SAD CANCEL, correct franking 3 + 2 occupational dinars, sent to Subotica. Very fine.
Number of visitation: 1242

LOT 537

537
1945. PISMO SA FORMACIJSKIM ŽIGOM AERODROMA U ZEMUNU - ESKADRILA ZA VEZU UPUĆENO ZA SKOPLJE: preko formacijskog žiga je ručna oznaka "cenzurisano" i potpis vojnog cenzora.
1945 LETTERS WITH AIRPORT IN ZEMUN FORMATION CANCEL - ESCADRILLE FOR COMMUNICATIONS SENT TO SKOPJE. Over formation cancel hand-made mark "cenzurisano" (censored) and signature of military censor.
Number of visitation: 1207

Page: 1234567891011››› of 11

Back to INDEX page