Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 556 to 563

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 556

556
1874. I ŠTAMPANJE 10 NOVČIĆA U MEŠOVITOM ZUPČANJU 12 : 10 1/4 sa centralnim žigom Cetinje, retko mešovito zupčanje, prilika za kompletiranje.
1874 1st PRINTING 10 n IN MIXED ERFORATION 12 : 10 1/4 with central Cetinje cancel, y rare mixed perforation, opportunity for completion.
Number of visitation: 391 Please make your bid

LOT 557

557
1874. I ŠTAMPANJE 5 NOVČIĆA U RETKOM ZUPČANJU 12 : 12 sa žigom Cetinje, odličan kvalitet, prilika za kompletiranje, garancija aukcije.
1874 1st PRINTING 5 n IN RARE PERFORATION 12 : 12 with Cetinje cancel, very fine, opportunity for completion, auction guarantee.
Number of visitation: 391 Please make your bid

LOT 558

558
*
1874. I ŠTAMPANJE 15 NOV U RETKOM ZUPČANJU 12 : 12, prilika za ozbiljnog sakupljača, garancija aukcije.
1874 1st PRINTING 15 NOV IN RARE PERFORATION 12 : 12, opportunity for supreme collector, auction guarantee.
Number of visitation: 394 Please make your bid

LOT 559

559
*
1874. I ŠTAMPANJE 3 NOV U RETKOM ZUPČANJU 13 : 13, prilika za ozbiljnog sakupljača, garancija aukcije.
1874 1st PRINTING 3 NOV IN RARE PERFORATION 13 : 13, opportunity for supreme collector, auction guarantee.
Number of visitation: 389 Please make your bid

LOT 560

560
*
1874. I ŠTAMPANJE 5 NOV U RETKOM ZUPČANJU 13 : 13, prilika za ozbiljnog sakupljača, garancija aukcije.
1874 1st PRINTING 5 NOV IN RARE PERFORATION 13 : 13, opportunity for supreme collector, auction guarantee.
Number of visitation: 398 Please make your bid

LOT 561

561
*
1874. I ŠTAMPANJE 10 NOV U RETKOM ZUPČANJU 13 : 13, prilika za ozbiljnog sakupljača, garancija aukcije.
1874 1st PRINTING 10 NOV IN RARE PERFORATION 13 : 13, opportunity for supreme collector, auction guarantee.
Number of visitation: 257 Please make your bid

LOT 562

562
*
1874. I ŠTAMPAMKE 2 NOV U RETKOM ZUPČANJU 12 : 12, prilika za ozbiljnog sakupljača, garancija aukcije.
1874 1st PRINTING 2 NOV IN RARE PERFORATION 12 : 12, opportunity for supreme collectors, auction guarantee.
Number of visitation: 265 Please make your bid

LOT 563

563
1874. I ŠTAMPANJE, 3 n Nikola, zupčanje 11 : 10 1, 5 n i 7 n zupčanje 10 1, sve sa originalnim žigovima Cetinja u odličnom kvalitetu (Mi 2 I, 3 I, 5 I).
1874 1st PRINTING, 3 n Nikola, perforation 11 : 10 1/2, 5 n and 7 n perforation 10 1/2, all with original Cetinje cancels very fine (Mi 2 I, 3 I, 5 I).
Number of visitation: 263 Please make your bid

Back to INDEX page