Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 664 to 668

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 664

664
1920. MEŠANA IZDANJA SLOVENIJE I MAĐARSKE, 2 × 30 v Verigari, vinarsko i 3 × 10 p dinarsko izdanje 20 f zatvorenoj dop. karti Mađarske upućenoj iz Novog Vrbasa za Karlsbad, ČSR, leva marka od 30 v dvostruko zupčana gore.
1920 MIXED ISSUES OF SLOVENIA AND HUNGARY, 2×30 v Chain Breakers, vinar and 3×10 p dinar issue 20 f Hungarian letter card sent from Novi Vrbas to Karlsbad, CSR, left stamp 30 v doubly perforated on top.
Number of visitation: 1329

LOT 665

665
1920. RETKA DESTINACIJA PTUJ - SKIVE, Verigari, viarsko i dinarsko izdanje na trobojnom pismu iz Slovenije za Dansku, dolaz na poleđini.
1920 RARE DESTINATION PTUJ - SKIVE, Chain Breakers, vinar and dinar issue on three-color letter from Slovenia to Denmark, arr cds.
Number of visitation: 1332

LOT 666

666
1920, juni. TINJE (TAINACH) KORUŠKA, 25 p Verigari na pismu, štampana stvar, upućenom za Klagenfurt, sa retkim koruškim žigom TINJE u odličnom kvalitetu.
1920, June. TINJE (TAINACH) KORUSKA, 25 p Chain Breakers on letter, printed matter, sent to Klagenfurt, with rare Carinthian cancel TINJE very fine.
Number of visitation: 1394 Please make your bid

LOT 667

667
1920. DVOSTRUKI PRETISAK, 12/10 h paketska sprovodnica, pomoćno izdanje za Bosnu SHS sa dvostrukim pretiskom, upućena iz Travnika za Bugojno, frankirana mešaniom frankaturom vinarskih i dinarskih Verigara.
1920 DOUBLE OVERPRINT, 12/10 h parcel card, provisional issue for Bosnia SHS with double overprint, sent from Travnik to Bugojno, franked with mixed franking of vinar and dinar Chain Breakers.
Number of visitation: 1427 Please make your bid

LOT 668

668
1920, juli. VELIKOVEC, KORUŠKA, redak koruški žig na poleđini novčane uputnice iz Zagreba za Sv. Rupert pri Velikovcu.
1920, July VELIKOVEC, KORUSKA, rare Carinthian cancel on back of money order from Zagreb to Sv. Rupert pri Velikovcu.
Number of visitation: 1401 Please make your bid

Back to INDEX page