Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 666 to 671

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 666

666
1939. POSETA KNEZA PAVLA BERLINU komplet od dve karte sa prigodnim berlinskim žigom u odličnom kvalitetu.
1939 KNEZ PAVLE'S VISIT OF BERLIN complete set of two cards with commemorative Berlin cancel, very fine.
Number of visitation: 545 Please make your bid

LOT 667

667
1940. RETKA RANA RATNA DESTINACIJA, trobojna dop. karta upućena iz Predejana kod Leskovca za Krakov, Poljska pod nemačkom okupacijom, sa dolaznom nemačkom mašinskom cenzurom.
1940 RARE EARLY WAR DESTINATION, three-color postal card sent from Predejane near Leskovac to Krakow, Poland under German occupation, with arrival German machine censor mark.
Number of visitation: 545 Please make your bid

LOT 668

668
1941, APRILSKI RAT: april 9. Petar 1 d dop. karta upućena iz Mikanovaca 9. aprila za Sarajevo sa žigom putujuće pošte ZAGREB - BEOGRAD 40 datiranim 18 aprila.
1941, April 9. Petar 1 d postal card sent from Mikanovac on 9th April to Sarajevo with traveling post office ZAGREB-BEOGRAD 40 cancel dated 18 April.
Number of visitation: 567 Please make your bid

LOT 669

669
1941, maj 30. PETOREDA BEČKEREČKA CENZURA na kasno upotrebljenoj dop. karti kraljevine Jugoslavije, upućenoj iz Kikinde za Beograd.
1941, May 30. FIVE-LINE BECKEREK CENSOR MARK on late use of Kingdom of Yugoslavia postal card, sent from Kikinda to Belgrade.
Number of visitation: 611 Please make your bid

LOT 670

670
1941, juni. POŠTANSKA CENZURA/NIŠ 1, dvokružni, dvojezični cenzurni žig na dop. karti, izdanje za Jugoslaviju, upućenoj iz Prokuplja za Raču, vertikalno savijena, sa dolazom.
1941, June. POSTANSKA CENZURA/NIS 1, bicircular bilingual censorship cancel on postal card, issue for Yugoslavia, sent from Prokuplje to Raca, vertically folded, arr cds.
Number of visitation: 579 Please make your bid

LOT 671

671
1941, juni 1. ROŽANSTVO, veoma redak žig na dop. karti, izdanje za Jugoslaviju, upućenoj za Srpsku Neuzinu u Banatu, sa okvirnom numeričkom cenzurom.
1941, June 1. ROZANSTVO, very rare cancel on postal card, issue for Yugoslavia, sent to Srpska Neuzina in Banat, with boxed numeric censor mark.
Number of visitation: 604 Please make your bid

Back to INDEX page