Search by keywords

Search by lot number

Page: 123456789101112131415››› of 15

LOTS from 764 to 910

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 764

764
1916. LOGOR ASINARA, SARDINIJA, italijanska zarobljenička karta upućena iz logora za Karlovac, sa italijanskom i austrijskom cenzurom, žigom italijanskog Crvenog Krsta i retkom logorskom manipulacijom na hrvatskom jeziku.
1916 POW CAMP ASINARA, SARDINIA, Italian POW card sent from POW camp to Karlovac, with Italian and Austrian censor marks, Italian Red Cross cancel and rare POW camp remark in Croatian.
Number of visitation: 257

LOT 765

765
1917. Austrougarska ratna pošta, karta pisana sa broda S.M.S. "CHAMAELEON". ravan ljubičastižig, poslato preko pomorske Baze u Puli, za Kjuč u Bosni. Odličan kvalitet.
1917 Austro-Hungarian War Post, card written from the ship S.M.S. "CHAMAELEON". line purple cancel , sent over the naval base in Pula, to Kjuc in Bosnia. Very fine.
Number of visitation: 243

LOT 766

766
1917. Austriska hidro avionska baza tokom I rata u Puli, vojnička karta poslata iz avio baze u bolnicu u Puli sa retkim crvenim okručlim žigom K.u K SEEFLUGSTATION POLA, dobar kvalitet.
1917 Austrian hydro plane base WW I in Pola on Adriatic coast, milit. postcard send from air base to hospital in Pola with rare round mark K.u K SEEFLUGSTATION POLA in red. Very fine.
Number of visitation: 221

LOT 767

767

1916. MADJARSKA CELINA DOFRANKIRANA, SA POŠTANSKIM ŽIGOM i CENZUROM FIUME UPUĆENA ZA KRAGUJEVAC, okupirana Srbija 5.9.1916. jedan od retkih poštanskih dokumenata upućen iz Rijeke za okupiranu Srbiju.

1915. MADJARSKA CELINA SA ŽIGOM FIUME UPUĆENA ZA RETKU DESTINACIJU VIGO U ŠPANIJI, karta je cenzurisana u Budimpešti, veoma retka komercijalna upotreba za ovu destinaciju.

1918. MADJARSKA CELINA DOFRANKIRANA, SA POŠTANSKIM ŽIGOM i CENZUROM FIUME UPUĆENA ZA KRAGUJEVAC, SHS Srbija. (Rijeka je još uvek pripadala Madjarskoj teritoriji), jedan od retkih poštanskih dokumenata upućen iz Rijeke za Srbiju.

1916 HUNGARIAN STATIONERY ADDITIONALLY FRANKED, WITH POSTAL CANCEL AND CENSOR MARK FIUME SENT TO KRAGUJEVAC, occupied Serbia 5 September 1916 one of rare postal documents sent from Rijeka to occupied Serbia.

1915 HUNGARIAN STATIONERY WITH FIUME CANCEL SENT TO RARE DESTINATION VIGO IN SPAIN, card was censored in Budapest, very rare commercial use for this destination.

1918 HUNGARIAN STATIONERY ADDITIONALLY FRANKED, WITH POSTAL CANCEL AND CENSOR MARK FIUME SENT TO KRAGUJEVAC, occupied Serbia 26 August 1918 (Rijeka was still part of Hungarian territory) one of rare postal documents sent from Rijeka to occupied Serbia.

Number of visitation: 287 Please make your bid

LOT 768

768
*,**,
1918. ZBIRKA FIUME SA MAŠINSKIM PRETISKOM, Sassone 4/7,9/12,14,15,16/20,30,31 i Karlo, ratne i porto bez falca, sa falcom i žigosane, vrlo povoljno, odličan kvalitet.
1918 COLLECTION FIUME WITH MACHINE OVERPRINT, Sassone 4/7, 9/12, 14/20, 30, 31 and carlo, war issues, postage due,very good opportunity, very fine.
Number of visitation: 284 Please make your bid

LOT 769

769
1918. SERIJA FIUME SA MAŠINSKIM PRETISKOM ORIGINALNO ŽIGOSANA na blanko kovertu, Sassone 2,4/7,9/10,12/13,17/21,25,31 PORTO 9/12 katalog visokih 7700 € +. Bez garancije aukcije. Marke i žigovi u odličnom kvalitetu. Veoma povoljno prilika za kompletiranje I izdanja.
1918 SET FIUME WITH MACHINE OVERPRINT ORIGINALLY CANCELLED on blanco cover, Sassone 2, 4/7, 9/10, 12/13, 17/21, 25, 31 POSTAGE DUE 9/10 high catalogue 7,700 € +. No auction guarantee. Stamps and cancels very fine. Very good opportunity for completion of 1st issue.
Number of visitation: 286 Please make your bid

LOT 770

770
(*)
1918. NOVINSKA (GIORNALI) BOJA ŽUTA UMESTO ORANŽ, Sassone 1a Michel 1 I-varijetet 1000 €. Foto atest i garancija ing.Martinaš, prilika za kompletiranje.
1918 NEWSPAPER (GIORNALI) COLOR YELLOW INSTEAD OF ORANGE, Sassone 1a Michel 1 I-variety value 1000 €. Photo certificate and auction guarantee eng. Martinas, opportunity for completion.
Number of visitation: 284 Please make your bid

LOT 771

771
*,
1918/19. PARTIJA RUČNIH PRETISAKA FIUME ŽETELICE 2 + 3 F IV TIP 5 F III TIP 75 F PARLAMENT IV TIP 10 F KARLO I TIP 40 F ZITA IV TIP PORTO 1 F IV TIP 10 F V TIP, Sassone ukupno 550 €, garancija aukcije, prilika za kompletiranje.
1918/19 ACCUMULATION OF HAND-MADE OVERPRINT FIUME MOWERS 2 + 3 F 4th TYPE 5 F 3rd TYPE 75 F PARLIAMENT 4th TYPE 10 F KARL 1st TYPE 40 F ZITA 4th TYPE POSTAGE DUE 1 F 4th TYPE 10 F 5th TYPE, Sassone total of 550 €, auction guarantee, opportunity for completion.
Number of visitation: 288 Please make your bid

LOT 772

772
*,

1918. BELE BROJKE ŽETELICE 10 i 15 f SA MAŠINSKIM PRETISKOM FIUME, žigosane, Sassone 22/23 15.000 €, i PARLAMENT SA MAŠINSKIM PRETISKOM,  bez garancije aukcije, odličan kvalitet, vrlo povoljno.
1918 WHITE FIGURES MOWERS 10 and 15 f WITH MACHINE FIUME OVERPRINT, CANCELED, Sassone 22/23 15,000 €, AND PARLAMENT MACHINE OVERPRINT, no auction guarantee, very fine and very good opportunity.

Number of visitation: 285 Please make your bid

LOT 773

773
*,**,

1918. PRVA SERIJA FIUME SA MAŠINSKIM PRETISKOM, Sassone 4/7,9/12,14,15,16/20,30,31 ukupno 630 € , garancija aukcije, vrlo povoljno, odličan kvalitet.

1918. PRVA SERIJA FIUME SA MAŠINSKIM PRETISKOM ORIGINALNO ŽIGOSANE, Sassone 4/7,9/12,14,16/20,30,31 ukupno 237 €. Garancija aukcije, vrlo povoljno, odličan kvalitet.

1918 FIRST SET FIUME WITH MACHINE OVERPRINT ORIGINALLY CANCELLED, Sassone 4/7, 9/12, 14, 16/20, 30, 31 total of 237 €, auction guarantee, very good opportunity, very fine.

1918 FIRST SET FIUME WITH MACHINE OVERPRINT, Sassone 4/7, 9/12, 14/20, 30, 31 total of 630 €, auction guarantee, very good opportunity, very fine.

 

Number of visitation: 282 Please make your bid

Page: 123456789101112131415››› of 15

Back to INDEX page