Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 976 to 977

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 976

976

1850. Pismo iz Sinja za Makarsku poštarina za manje od 10 poštanskih milja je bila 3 kr. Na poleđini dolazni žig.

1861. SPALATO COL VAPORE: Pismo iz Splita za Trst upućeno brodskom poštom tarifa preko 20 poštanskih milja je bila 15 kr, marka poništena brodskim žigom. Na poleđini tranzit Sebeniko i dolaz Trieste.

1850, 18 July. Sign (Senj) to Macarsca. Inland postage for less than 10 leagues : 3 Kreuzer - franked with 3 Kr.

1850 issue. On obverse arrival postmark " Macarska 20 / 7 "1861, July. SPALATO COL VAPORE Spalato to Trieste by ship. Inland postage for more than 20 leagues : 15 Kreuzer - franked with 15 Kr. 1860 issue, cancelled " Spalato col Vapore ". On obverse transit postmark " Sebenico 4 / 7 " and arrival postmark " Trieste 6 / 7 ".

Number of visitation: 707 Please make your bid

LOT 977

977
1863. Grb 15 k, I izdanje, zupčanje 14, solo frankatura na pismu iz Trsta za Šibenik, sa dvoredim brodskim žigom TRIESTE / COL VAPORE, tranzitom Zadra i dolazom na poleđini.
1863 Coat of Arms 15 k, 1st issue, perforation 14, single franking on letter from Trieste to Sibenik, with two-line ship TRIESTE/COL VAPORE cancel, Zadar transit, arr cds.
Number of visitation: 715 Please make your bid

Back to INDEX page