8

Click to enlarge

LOT 8

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 190

1865. Pismo sa turske teritorije upućeno Carskim drumom preko KARANTINA U ALEKSINCU za A. Christodulo (cincarska korespodencija) za Aleksinac. Na pismu je crni žig KARANTINA ALEKSINAČKOG. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com