16

Click to enlarge

LOT 16

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 20

1871. YENI PAZAR - NOVI PAZAR, otomanski žig u upotrebi od 1871-1873. Deo teritorije Sandžaka po turskoj upravi. Dobar kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com