20

Click to enlarge

##

LOT 20

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 60

1848. Pismo iz austrijskog konzulata u Srbiji sa žigom BELGRAD, i datumom ispod žiga, upućeno privatno za Beč Iliji Milosavljeviću, sa rukopisnom oznakom 15 kr naplaćena poštarina. Privatna pisma iz Srbije za inostranstvo su bila moguća samo preko austrijskog konzulata i izuzetno su retka. Prilika za nabavku. Crveni Beč dolazni žig. Dobar kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com