24

Click to enlarge

###

LOT 24

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 260

PRODATO ZA € 260

1857. Pismo iz Velesa, otomanska teritorija, ovalni žig VELESSA , cincarska trgovačka korespodencija, poslato tatarom preko Aleksinca u konzularnu austrijsku poštu. Žig BELGRAD sa datumom dole, preko karantina u Pančevu, predat pošti u Zemunu, žig Semlin, i sa dolaznim žigom Pest. Na poleđini su tatarske oznake i potpisi kako je pismo predavano. Interesntan poštansko istorijski objekt Turske (Severna Makedonija) Srbije koja u vazalnom odnosu nije mogla da šalje pisma u inostranstvu osim preko austrijskog konzulata, austriski karantinski žig Zemun, i dalje Mađarska poštanska uprava. Za naprednu zbirku poštanske istorije. Atest Goller. Odličan kvalitet.