30

Click to enlarge

##########################

LOT 30

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 320

1840/1865. Zbirka PREDFILATELIJE 94 pisama, različiti žigovi i destinacije složeni hronološki, neki i sa naplaćeno i sa rukom upisanim datumom. Najređi je plavi okrugli Negotin. Prilika za dalju specijalizaciju. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com