48

Click to enlarge

LOT 48

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 20

1865. JAGODINSKA pismo upućeno u Beograd, rimski datum, odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com