86

Click to enlarge

##

LOT 86

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 220

1866. Bečka desetka Srbija Mi No. 1 marka od 10 para žigosana plavim žigom naplaćeno, sveža boja odlično centrirana, jedan od najlepših sačuvanih primeraka. Luksuzan kvalitet. Primerak za naprednu zbirku. Kat. 1300.- €+Foto atest Krstić.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com