93

Click to enlarge

LOT 93

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 30

PRODATO ZA € 50

1866. Bečka 20 para u LUKSUZNOM paru sa dva ovalna žiga naplaćeno. Boja intenzivno svetlo karmin crvena. Ukrs za zbirku. Odličan kvalitet.