129

Click to enlarge

LOT 129

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 60

*

1869. PRVO ŠTAMPANJE 10 para 6 primeraka u raznim zupčanjima. Dobar kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com