160

Click to enlarge

##

LOT 160

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 400

1872. TROBOJNA FRANKATURA preporučeno pismo iz Beograda za Beč sa odgovarajućom povlašćenom frankaturom 35 p pismo i 40 p preporuka pre formiranja UPU-a. Upotrebljena je retka mešovita frankatura napred 35 p na poleđini par od 15 para + 10 p sve I štampanje. Marke od 15 para vrlo retko su korišćene. Ovo je jedino poznato pismo ovako frankirano. Atraktivan primerak za vrhunsku zbirku. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com