162

Click to enlarge

##

LOT 162

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 120

1875. Pismo iz Uba za Beograd sa ispravnom frankaturom 20 p III štampanje + 2 X 40 p I štampanje. , placena je poštarina 20 p i 2 X 40 p preporuka i AR. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com