164

Click to enlarge

LOT 164

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 140

1876. Pismo iz Beograda u Beč sa redukovanom pošvlašćenom poštarinonm posle ulaska u UPU, na 30 para. Par od 15 para (retko korišćene marke) je I štampanja zupčanja 9 1/2: 12. Dobar kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com