254

Click to enlarge

LOT 254

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 60

1904. Preporučeno pismo sa atraktivnom trobojnom mešanom frankaturom marke vrlo kasno upotrebljene sa železničke stanice u Beogradu (Belgrad - gare) za Bremen. Frankatura odgovara II stopi težine 2X25 p i 25 p za preporuku. Za sakupljača retkih frankatura.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com