255

Click to enlarge

LOT 255

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 35

1904. Preporučeno pismo iz Niša za Nemačku sa ispravnom frankaturom 25 i 50 p : 2 X 25 p za II težinsku grupu i 25 p za preporuku. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com