256

Click to enlarge

##

LOT 256

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 26

1904. Preporučeno pismo iz Ćuprije za Beograd u domaćem saobraćaju tri para od 5 para ukupno 30 para i to 10 p za I stopu i 20 p za preporuku. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com