266

Click to enlarge

LOT 266

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 75

1906. Preporučeno pismo sa atraktivnim zaglavljem i trobojnom ispravnom frankaturom upućeno sa beogradske stanice Belgrad- gare za beč, marke od 5, 15 i 50 p ukupno 70p i to 3 X 15 p povlašćena tarifa za III stopu težine za Austriju i 25 p preporuka. Vizuelno primerak za izložbu. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com