267

Click to enlarge

LOT 267

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 24

1906. Isečak sa ključnom markom od 5 d originalno žigosana u Beogradu. Marka je iz zbirke čuvenog kolekcionara M. Janjića sa njegovim rukopisom "običan papir" na poleđini. Retka prilika za poznavaoca. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com