268

Click to enlarge

LOT 268

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 18

1907. Pismo sa interesantnim zaglavljem ispravno frankirano sa 5 maraka od 1 pare, specijalna tarifa za loco saobraćaj (iz Beograda u Beograd). Dobar kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com