276

Click to enlarge

LOT 276

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 45

*

1911. Marka od 10 p sa dvostrukim pretiskom državnog grba, jedan sivi crni drugi crni. Redak primerak, garancija aukcije. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com