310

Click to enlarge

LOT 310

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 40

1891. U DOLAZU NAPLAĆEN PORTO: Potvrda za pismonosnu pošiljku sa žigom MONASTIR TURQIE za pismo poslato iz Srpskog konzulata za Beograd. U Beogradu naplaćena porto taksa 1 din i 84 pare.Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com