313

Click to enlarge

LOT 313

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 10

1877. Celina Srbije Br. 1 upotrebljena u IVANJICI sa dolaznim žigom Beograd. Povoljno

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com