314

Click to enlarge

LOT 314

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 100

1877. Celina Srbije No 3 dofrankirana markom od 10 p izdane Knez Milan IV štampanje sa plavim dvojezičnim žigom Beograd. Ove dofrankirane karte su vrlo retke. Ukras za zbirku poštanske istorije. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com