315

Click to enlarge

##

LOT 315

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 55

1881. Celina Srbije Br. 3 upotrebljena u Beogradu za Pančevo tada u sastavu Mađarske. Kartu je na poleđini potpisao čuveni VELIMIR VALOŽIĆ. Povoljno, odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com