317

Click to enlarge

LOT 317

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 60

1883. Najređa celina Srbije 5 p BRAON na SMEĐEM papiru sa grbom Obrenovića umesto državnim grbom. Upotrebljena sa poštanskim žigom Kragujevac, dolazni žig na poleđini, Beograd. Poznato svega desetak primeraka. Prilika za poznavaoca. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com