318

Click to enlarge

LOT 318

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 26

1886. Celina od 10 para BEZ DRŽAVNOG GRBA sa leve strane, koji je greškom izostao. Mali broj ovakvih karata je poznat. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com