341

Click to enlarge

##

LOT 341

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 70

PRODATO ZA € 70

1900. Kralj Aleksandar u Carigradu (Istanbul) sa generalima pored turskog Sultana sa njegovom vojnom svitom. Po Turskoj originalnoj fotografiji razglednica štampana u Srbiji sa tekstom Carigradski snimak NJ. V. Kralja Aleksandra sa svitom. razglednica poslata iz Beograda u Beč. JEDINI POZNATI PRIMERAK. Prilika za ozbiljnog sakupljača kartofilije i istorije Srbije. Kralj Aleksandar se kratko zadrzao u carigradu na putu za Svetu Goru gde je posetio Srpski manastir Hilandar. Odličan kvalitet.