391

Click to enlarge

LOT 391

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 24

1891. Dokument molba sudu napisan u UŽICU i frankitan ispravno sa 2 X 5 p i 30 p taksene marke, poništeme bušenjem "poništeno" u sudu u beogradu. OBE MARKE OD 5 PARA SU SA OBRNUTIM PRETISKOM. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com