414

Click to enlarge

##

LOT 414

SRBIJA U RATOVIMA (412 - 672)

Početna cena: € 130

1876. Rana ratna dopisnica iskorišćena celina sa uokvirenim žigom VOJENA POŠTA poslata tokom početka Srpsko -Turskog rata iz Lukova -šef telegrafa. Dolazni žig na poleđini. Retka rana ratna poštanska manipulacija. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com