415

Click to enlarge

##

LOT 415

SRBIJA U RATOVIMA (412 - 672)

Početna cena: € 140

PRODATO ZA € 150

1877. VOJNA POŠTA BR 8 iz Srpsko - Turskog rata, SA LINIJE FRONTA vojno saobraćajna karta roze karton, upućena u BEOGRAD sa dolaznim žigom Redak primerak za naprednog sakupljča. Odličan kvalizet.