418

Click to enlarge

LOT 418

SRBIJA U RATOVIMA (412 - 672)

Početna cena: € 120

1878. Rana ratna dopisnica br 3 iskorišćena celina sa uokvirenim žigom VOJENA POŠTA poslata tokom početka Srpsko -Turskog rata ZA INOSTRANSTVO za Beč iz Šapca. Dolazni žig napred Retka rana ratna poštanska manipulacija poslatih za inostranstvo je poznato samo nekoliko. Za naprednu zbirku. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com