424

Click to enlarge

LOT 424

SRBIJA U RATOVIMA (412 - 672)

Početna cena: € 16

st/r

1913. Kačanik sa železničkom prugom i džamijom redak motiv gradića koga je oslobodila srpska vojska 1912. ED: Srpska galerija ratnih slika. I/II

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com